Listetoppene prioriterer: Forebygging er viktigst for SV i Strand

Vi har spurt ordførerkandidatene i Strand om hvilke saker deres lister prioriterer mest. SV's Anniken Heimdal Tjøstheim prioriterer forebyggende arbeid som den viktigste saken.