Grunneiernes klage på tursti rundt Krossvatnet avvises: – Vi har holdt på lenge nok

Saken om sti rundt Krossvatnet er avgjort. Klagen til grunneierne tas ikke til følge.