Mener at ekstra midler bør gå til busstilbudet i Ryfast

Bompengeløsningen i regjeringen gir økte statlige midler til kollektivtrafikk i vår region. Venstre foreslår derfor mer penger til busstilbudet i Ryfast.