Bygdalistå beholder plassen i kommunestyret

Av

Bygdalistå for Tau og Nordbygdå fikk 4,1 prosent av stemmene i valget og går dermed 0,2 prosentpoeng tilbake. De beholder sin ene plass i kommunestyret.