Frykter arealkonflikt på Tau. Stiller spørsmål ved industriutvidelse

Senterpartiet peker på risikoen for konflikt mellom næringsdrift, boliger og sentrumsutvikling i Tau sentrum. Det stilles spørsmål ved mulige konsekvenser av Comrods utvidelse.