Anbefaler post annenhver dag

Av

Strand kommune skal ta stilling til et forslag til endringer i postloven. Rådmannen i Strand anbefaler en løsning med utlevering av post annenhver dag.