Fra 1. juli kan du ikke lenger bruke banktjenester fra DNB i Post i butikk

POST I BUTIKK: Fra 1. juli avvikles DNBs banktjenester hos Posten.

POST I BUTIKK: Fra 1. juli avvikles DNBs banktjenester hos Posten. Foto:

Fra 1. juli i år vil det ikke lenger være mulig å ta kontanter ut eller inn fra kontoer i DNB på postkontor eller Post i Butikk, verken for privatpersoner eller for bedrifter.

DEL

I dag tilbyr Posten banktjenester gjennom om lag 1400 landpostruter og 1400 Post i Butikk og postkontor.

I Ryfylke blir ti Post i Butikk-er påvirket av dette.

Avtalen om banktjenester i Post i butikk løp opprinnelig ut 31. desember 2019, men Posten og DNB ble enige om en overgangsordning, slik at det skulle være mulig å benytte tjenesten noe lengre. Nå er datoen for avvikling satt til 1. juli 2020.

Fra 1. juli i år vil det ikke lenger være mulig å ta kontanter ut og inn fra kontoer i DNB på postkontor eller Post i Butikk, verken for privatpersoner eller for bedrifter.

– Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet med resten av bankfellesskapet – noe DNB og Posten har jobbet for i lang tid. Vi er redd for at kunder ikke får dekket sine behov for banktjenester, sier konserndirektør Christian Brandt i Posten, i en pressemelding.

Posten skriver i en pressemelding at de har plikt til å ha banktjenester i sine utleveringssteder og er i en dialog med myndighetene om dette.

Kommer ny tjeneste

DNB melder på sine nettsider at de har inngått en avtale om en kontanttjenester i dagligvaretjenester med BankAxept og Vipps. Tjenesten skal bli tilgjengelig på over 1400 Kiwi-, Meny-, Spar og Jokerbutikker i løpet av våren.

– Med «Kontanttjenester i butikk» kan kundene på en enkel måte sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes betalingsterminaler. Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og pinkode. Det gjør det tryggere for kundene samtidig som det er vanskeligere for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, sjef for personmarkedet i DNB, i en nyhetsmelding fra DNB.

Post- og banktjenester

  • I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling
  • I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013. Avtalen utløp 31.12.2019.
  • I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett. Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring
  • I dag tilbyr Posten banktjenester gjennom ca 1400 landpostruter og ca 1400 Post i Butikk og postkontor

Kilde: Posten.


Artikkeltags