Er bekymra for PPT-tenesta

Senterpartiet i Strand er er bekymra for oppsplitting og nedbygging av fagmiljøet i den kommunale PPT-tenesta. Til komande kommunestyremøte spør partiet om kva som vil skje med PPT i Midt-Ryfylke frå årsskiftet?