Kostbart å dele fra Preikestolen fjellstue

Dersom Strand kommune skal følge sine egne satser, vil gebyret for fradeling av Preikestolen fjellstue beløpe seg til om lag 4,3 millioner kroner.