105.700 gikk til Preikestolen i juli

105.700 gikk til Preikestolen i juli i år viser tellemaskinen. De beregnede tallene fra i fjor sa 93.155 personer. Men beregningene fra i fjor har vist seg å være beskjedne. Dermed kan det se ut som at besøkstallet i juli bare var marginalt større enn året før.