Høyr kva kultur- og likestilllingsminister Abid Raja har å seia på pressemøtet.