Finnes det medisin mot Covid-19? Hva må gjøres i Norge nå? Utendørs pressekonferanse der John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, professor Pål Aukrust, leger og forskere fra OUS Rikshospitalet og Ullevål - og forskningsdirektør Erlend Smeland er til stede.