Får ny privat skole

Av

Kristen friskole Klippen AS fikk i februar nei på sin søknad om skolestart til høsten. Etter anke har skolen likevel fått klarsignal. Dermed får Strand en ny skole.