150.000 i bot for promillekjøring

Av

Det koster å kjøre i påvirket tilstand. Det har en mann fra Strand nylig fått erfare.