Rådmannen i Hjelmeland fekk vel 7 millionar kroner til krisetiltak. Ny rulleskiløype er blant tiltaka

Nyleg fekk rådmannen 2,3 millionar kroner som skal brukast til å gi lokale bedrifter arbeid i krisetida. Kommunestyret stilte opp med 5 millionar kroner til.