Rådmannen i Strand: – Viktig å sikre seg denne eiendommen

Strand kommune planlegger for tida å selge flere bygninger. Men det fins også eksempel på at kommunen vil kjøpe eiendom.