Rådmannen orienterte politikerne om uenigheter i forhandlingene med legene i november

I november i fjor orienterte rådmann Ketil Reed Aasgaard formannskapet om at det i sluttforhandlingene med Rådhusgaten legegruppe var kommet nye krav på bordet. Dette ble tilbakevist av legene.