Regningen for fraværende bompenger i Ryfast forskyves fram i tid – men det er bilistene som må betale

Det er rundt fem måneder siden Ryfast åpnet for gjennomkjøring i Ryfylketunnelen, uten at bompengeinnkrevingen er på plass. Bompengeselskapet, fylkeskommunen og andre garantister, skyver regning framover i tid.