Har aldri gått bedre økonomisk

Av

Regnskapet for Strand kommune for 2017 gjøres opp med et rekordstort overskudd.