Rekordmykje vatn i Kobbaskjerjuvet

Store vassmengder frå snøsmelting i heia har ført tre, buskar og jord ned i Lysefjorden.