Fylkesvinnarane på Fiskå feira

Av

Dei 10 elevane i fjerde klasse på Nordre Strand oppvekstsenter samla inn nesten 50 kilo med batteri kvar. Då blei dei best i Rogaland og tredje best i landet.