Røde Kors driv ambulanse til september

I september skal eigen ambulansestasjon vera på plass i Hjelmeland, men fram til då har Røde Kors sagt seg villige til å driva ambulansetenesta.