Som en konsekvens av byggingen av nye Fjelltun skole får for tida tre klasser på sjuende trinn og hele sjette trinn på Fjelltun undervisningen sin ved Bjørheimsbygd skole. Elevene blir transportert til og fra Bjørheimsbygd skole med Kolumbus sine busser.

Kombinasjonen ekstra mange skolebusser og foreldre som kjører elever til skoleområdet på Jørpeland, medfører stor trafikk og økt risiko for trafikkulykker i Fjelltunvegen. Et midlertidig tiltak som er satt i verk er å gjøre denne veien enveiskjørt.

Fylkespolitiker Bjørn Ove Hersdal (Rødt) ønsker en vurdering på om det vil være en bedre løsning om skolebussen fra Fjelltun til Bjørheimsbygd kjører samme trasé på Jørpeland som rutebussene. Da vil elevene som skal til Bjørheimsbygd kunne gå på bussen i nærheten av der de bor, og trenger ikke først møte opp i et allerede tungt trafikkert skoleområde i Fjelltunvegen.

Hersdal påpeker også at det ikke finnes leskur eller oppholdsrom ved busstoppen i Fjelltunvegen.

Allerede før møtet i samferdselsutvalget på torsdag har Rødt fått svar på spørsmålet sitt. Fylkesrådmannen skriver i svaret sitt at utfordringen med å kjøre den «ordinære» busstraseen på Jørpeland, er at bussene som benyttes også kjører elever til Resahaugen, Jørpeland ungdomsskole og KF-skolen. Disse bussene kjører dessuten de øvrige elevene på Fjelltun, som ikke skal til Bjørheimsbygd.

– Bussene må først opp til skolene for å sette av. De kjører deretter raskeste vei til Bjørheimsbygd. Et alternativ kunne vært at elevene som skal til skolene på Jørpeland, går av på holdeplasser langs Ryfylkevegen og spaserer opp til skolene. Det er trygge gangveier her, men holdeplassene er ikke store nok til mer enn en buss om gangen. Det ville da blitt mange elever samlet langs Ryfylkevegen, som har større trafikkmengde enn i Fjelltunvegen, påpeker fylkesrådmannen.

I slutten av svaret vises det til at Kolumbus sin anbefaling er at kommunen setter opp midlertidige leskur ved holdeplassen ved skolene på Jørpeland, og eventuelt stenger Fjelltunvegen for gjennomkjøring, unntatt for buss i rute.