Meldt til politiet

Av

Fiskerømmingen i distriktet blir politi-sak. Det er også sett i gang arbeid med å betra rutinane når laks rømmer frå oppdrettsanlegg.