Rune kjører ut stadig fleire varer og held dei raude tala vekke

Kjøpmann Rune Stangeland har fått stadig fleire privatkundar som vil ha matvarer kjørt heim frå Joker Lysefjorden på Forsand. Cateringa og Airbnb-utleiga går det litt dårlegare med nå.