Russepresidenten forbereder seg på en annerledes russetid: – Vi forstår at vi kan ikke holde på å feste

Russepresident Sebastian Sandvik gir skryt til russen på Strand videregående skole for å takle situasjonen med koronaviruset bra. Nå planlegger han å finne en alternativ russetid.