Katrine og Greg har open dør og kaffi på kanna på Fister til helga

Det er fleire privatpersonar i Hjelmeland som har sagt at dei gjerne tek imot gjester medan Ryfylketunnelen er gratis og Hjelmeland skal vera open kommune. Ein familie på fire frå Fister håper på besøk til helga.