Det var bransjebladet Rosenkilden som på fredag fortalte at Eiterjord har sagt opp. I oktober begynner han i ny lederstilling i Statens vegvesen på Østlandet.

Gunnar Eiterjord er fra Nordland og har bodd i Rogaland siden 1993. Han var samferdselssjef i fylkeskommunen i Rogaland i flere år før han overtok som prosjektleder for Ryfast, og overtok senere også prosjektledelsen for Rogfast.

– For oss er dette i første rekke et valg om livsstil, og det å komme nærmere gode friluftsområder både vinter og sommer. Noen ganger tar man et valg, og vi ønsket en forandring. Vi har syslet med slike planer i en periode og gleder oss til å dra til Lillehammer, sier han i intervju med Rosenkilden.

Eiterjord legger til at beslutningen om å flytte ikke har sammenheng med den uroen som har vært rundt Rogfast-prosjektet.