Skal ha åpen dag for å vise fram Strand

Lørdag 8. februar skal det smis mens jernet er varmt. Med en åpen dag skal Strand presenteres for de mange utenfra som tar turen gjennom Ryfylketunnelen.