Vil ikke betale mer enn dobbelt så mye som personbiler

Norges Lastebileier-Forbund i Rogaland er svært misfornøyd de foreslåtte Ryfast-takstene. Forbundet ser ikke bort fra at lokale transportører som ofte krysser fjorden, vil flytte sin bedrift til andre steder.