Høye Ryfast-takster utløser alternative reisemåter

Kompiskjøring, motorsykkel og buss er eksempel på reisemåter som pendlere kan benytte for å komme seg gjennom Ryfast uten å betale skyhøye bomtakster. Når det blir for dyrt, blir folk kreative.