Gamle trafikktall ville gitt mye lavere bompengetakst

Artikkelen er over 1 år gammel

En analyse viser at det trengs rundt 50 millioner kroner ekstra i inntekter for å senke takstene for personbil i Ryfylketunnelen til 120 kroner med rabatt. Med de trafikktallene som tidligere var forventet, ville disse inntektene vært på plass.