På Stortinget for å ta opp de høye Ryfast-takstene

I dag, onsdag, er ledende Strand-politikere på Stortinget for å prate med regjeringskollegaer om Ryfast-takstene.