Prøvde å samordne Ryfast-uttalelser

I et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag kveld skulle Strand-politikerne vedta en høringsuttalelse om Ryfast-takstene. Selv om enigheten var stor, var det detaljer som måtte avklares.