Flere bussavganger får sykkeltilhenger

Det blir mulig å ta med sykkel gjennom Ryfast. Flere bussavganger morgen og kveld settes opp med sykkeltilhenger.