Jan Sverre Grimstad (61) skal sikra Hjelmeland Ryfast-effekten

Hjelmeland kommune har tilsett Jan Sverre Grimstad som leiar av eit toårig prosjekt der målet er å utnytta Ryfast til meir næringsutvikling og auka folketal.