Livet etter Ryfast: Førebur seg på lys framtid

Hjelmeland kommune vil førebu seg på tida etter at Ryfast har opna. Rådmannen føreslår eit eige prosjekt og oppretting av ei stilling som skal jobba med å sikra vekst i Hjelmeland.