Vil velge bort de dyreste buss-løsningene

Av

Fylkesrådmannen foreslår for fylkessamferdselsutvalget at ruteopsjonene for busstilbudet gjennom Ryfast ikke bestilles. Det betyr blant annet nei til elbusser og sykkelbuss.