Utgiftene halveres med buss

Av

For pendlere uten bil vil Ryfast bety at de månedige reiseutgiftene blir halvert. Månedskortet som i dag benyttes på ferje, hurtigbåt og buss, koster 2.050 kroner. Framtidens pris blir rundt 1.100 kroner.