Ryfylketunnelen: Høye trafikktall de første dagene

De første tre dagene var trafikktallene i Ryfylketunnelen dobbelt så høye som de tallene som ble ventet da Ryfast ble vedtatt.