Opnar rett før nyttår

Ryfylketunnelen opnar for trafikk 30. desember, mens Hundvåg- og Eiganestunnelen blir opna i februar neste år. Det er ennå ikkje avklart om bompengeinnkrevjinga kan bli sett i gang frå nyttår av.