Anna, Tore og Leona kjem til å sakna ferja

For på ferja går det nemleg an å kjøpa is! Det gjer det jo ikkje i den undersjøiske tunnelen. På ferja går det også an å dansa ballett. Det er heller ikkje så lett i Ryfast.