Alarmen gikk flere ganger i Ryfylketunnelen

Statens vegvesen ber folk om å ikke stoppe i tunnelen for å ta bilder.