Kolumbus jobber for tiden med å sette sammen et ruteopplegg for busstransport mellom Jørpeland og Stavanger. Etter at Ryfast åpner i 2019, vil bussene ta over for ferjene.

I rushtiden om morgenen og på ettermiddagen er det planlagt busser hvert kvarter mellom Jørpeland og Stavanger sentrum. Mellom klokka 9 og 14 og etter klokka 18 vil det trolig gå buss hver halvtime.

Busselskapet jobber også med å få til en løsning for syklistene. – I utvalgte tidsrom kan det være aktuelt å benytte leddbusser der den bakerste delen er innredet med sykkelstativ, sier Aksland.

Rutetilbudet skal til høring i løpet av sommeren eller neste høst.