– Veldig kjekt

Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord kunne fornøyd konstatere at Ryfastløpet ble den suksessen han hadde håpet på.