Skal gjennomføre Ryfastløpet med stål-kne

Ragnvald Tungland har meldt seg på Ryfastløpet og skal gå/småløpe det 21 kilometer lange løpet med stål-kne. 64-åringen håper han er i mål innen fristen på 3,5 time.