Kodeklubben kåret årets koder

PREMIER: Isabella Enne, Knut Angelius Lund og Kent William Lund fikk alle pokaler på sommeravslutningen til Ryfylke kodeklubb. Knut Angelius Lund fikk den aller gjeveste.

PREMIER: Isabella Enne, Knut Angelius Lund og Kent William Lund fikk alle pokaler på sommeravslutningen til Ryfylke kodeklubb. Knut Angelius Lund fikk den aller gjeveste. Foto:

Av

Knut Angelius Lund (14) fra Tau har utmerket seg som den beste koderen i Ryfylke kodeklubb, som møtes på Tau en gang i uka. På sommeravslutningen for kodeklubben fikk vinneren pokalen sin.

DEL


I til­legg til den gjeveste po­ka­len ble det også delt ut pokaler for månedens koder de fire sis­te månedene. Dis­se gikk til Kent Wil­li­am Lund (12), Ras­mus Vos­ter (13), Isa­bel­la Enne (10 1/2) og Knut Angelius Lund.

– Hver gang vi har kode­klubb er det kå­ring av dagens koder. Den som i lø­pet av se­mes­te­ret har fått flest slike blir kå­ret til årets koder, sier Tor Ei­nar Enne, som le­der kode­klub­ben sammen med Roy Morken. – Hver gang ser vi på hvem som har utmerket seg mest med egenutvikling, mo­ti­va­sjon og kre­a­ti­vi­tet.

– Å bli dagens koder mo­ti­ve­rer deltakerne våre til å gjøre det lil­le ekst­ra. Vi kårer også månedens koder, og på sommeravslutningen ble det ut­de­ling av pokaler for de sis­te fire månedene.

Det sis­te året har de fles­te deltakerne jobbet med ko­ding i Minecraft. De la­ger egne utvidelser og prog­ram­me­rer uli­ke bygg­verk ved hjelp av en egen ro­bot i spillet.

– Til høsten er det planer om å ta nes­te trinn med ko­ding i Java­Script i Minecraft. Java­script er et utbredt ko­de­språk som blant annet benyttes for å lage nett­si­der, og er der­for nyt­tig å lære seg for deltakerne på kode­klub­ben.

Til høsten starter den lo­ka­le kode­klub­ben på det fjer­de året i Ry­fyl­ke. Noen med­lem­mer har vært med helt fra star­ten, og andre er nys­gjer­ri­ge og blir med i en pe­ri­o­de.

– De fles­te tar kon­takt med oss via Face­book-siden vår el­ler på te­le­fon, sier Roy, og min­ner om at det fremdeles er le­di­ge plasser til høsten.

– Vi er stol­te over at selv om det er helt gra­tis å del­ta på kode­klub­ben, så har vi li­ke­vel fått flott ut­styr og midler fra kom­mu­nen, sponsorer og stiftelser. På den må­ten er det mulig for alle å del­ta, selv om de ikke har eget ut­styr.

Artikkeltags