Ingen må gå - tilbod skal bestå

Av

Rådmennene i Strand og Hjelmeland har lagd fram sitt utkast til intensjonsavtale om «Ryfylke kommune». Der kjem det fram at dei kommunale tilboda skal bestå, og at ingen kommunetilsette skal seiast opp.

Artikkeltags