Strand må betale for å motta penger fra Ryfylkefondet

Strand kommune har vært mottaker av fondsmidler fra Ryfylkefondet uten å bidra med penger til fondet. Nå må også Strand kommune bidra økonomisk for at tiltak i Strand skal få støtte.