Ikkje fornøgde med fylkesrådmannen sitt nei til tunnel

Av

Både Forsand-ordføraren og -varaordføraren meiner det blir heilt feil at tunnelen mellom Espedal og Frafjord ikkje skal byggast fordi den ifølgje fylkesrådmann Trond Nerdal ikkje er samfunnsøkonomisk. Dei er overraska over den negative tilrådinga frå fylkesrådmannen.